EN

Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 30 Αυγούστου 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
03/08/2021
 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ A.E.– HELL GREECE LTD
(Δώρα: ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΩΡΑ ΗΕLL ENERGY
 
 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ και HELL GREECE LTD για το διάστημα 04/08/2021 έως 30/08/2021, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα  και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας Xtra-Card. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ και HELL GREECE LTD καθώς και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.
 2. Οι συμβαλλόμενες εταιρίες συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρία HELL GREECE LTD προσφέρει τα δώρα του διαγωνισμού, ενώ η εταιρία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων, διαχειρίζεται το αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα, διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, επιμελείται της παράδοσης των δώρων στους νικητές και γενικά αναλαμβάνει κάθε σχετική ενέργεια για την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού πλην της προσφοράς των δώρων που αναλαμβάνει η εταιρία HELL GREECE LTD.
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας Xtra-Card των οποίων τα προσωπικά τους στοιχεία είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.
 5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 του παρόντος ο κάτοχος της Xtra-Card συμμετέχει αυτόματα στο διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας πραγματοποιώντας αγορά μιας ή/και περισσοτέρων συσκευασιών από τα προϊόντα της μάρκας «HELL GREECE LTD».
 6. Κάθε αγορά συσκευασίας HELL GREECE LTD, αποτελεί και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
 7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμό/κλήρωση αποτελεί η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης συμμετοχής με τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κινητό ή/και σταθερό τηλέφωνο ή/και e-mail.
 8. Επιπλέον, τη συμμετοχή του στην κλήρωση μπορεί να εξασφαλίσει κάθε ενδιαφερόμενος και χωρίς να αγοράσει τα επιλεγμένα είδη. Αρκεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα κεντρικά γραφεία της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε., 1ο χλμ Γαζίου Κρουσώνα, Ηράκλειο Κρήτης, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 16:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2810.824140 και να δηλώσει τα στοιχεία του και τον αριθμό της Xtra-Card για τη συγκεκριμένη προωθητική δραστηριότητα στο τμήμα marketing. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος Xtra-Card, δύναται να εκδώσει μια εκείνη τη στιγμή. Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει και β) σε όλη τη διάρκεια της ενέργειας έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μια φορά σε αυτή κατά αυτόν τον τρόπο.
 9. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00 στο τμήμα marketing της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2810.824154
 10. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. 1ο χλμ Γαζίου Κρουσώνα, Ηράκλειο Κρήτης, την Πέμπτη 2/9/21 με βάσει τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων.
 11. Θα αναδειχθούν ΣΑΡΆΝΤΑ  (40 ) τυχεροί νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν
 
 • 2 Ηλεκτρικά scooter Xiaomi
 •  1 ψυγείο 52lt Hell Energy
 •  5 lanyard  hell energy
 • 5 αδιάβροχες θήκες κινητού hell energy
 •  5 πετσέτες θαλάσσης hell energy
 • 6 καπελά hell energy
 • 5 Γυαλιά ηλίου  hell energy
 • 5 cooler bags hell energy
 • 6 Shaker  hell energy active
και είκοσι (20)αναπληρωματικοί νικητές.
 1. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το κατάστημα της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες (09:00 – 21:00). Ο τυχερός που δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας θα πρέπει ο ίδιος να αναζητήσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στις αφίσες που έχουν αναρτηθεί στις διευθύνσεις των καταστημάτων λιανικής. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν ανταποκριθεί θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 03.08, θα αντικατασταθεί αυτόματα από τον 1ο αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά τις επόμενες ημέρες.
 2. Στην περίπτωση όπου παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία ανάδειξης  των αρχικών και αναπληρωματικών νικητών και κάποιος έστω και ο αναπληρωματικός νικητής δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο που τον αφορά το έπαθλο, τότε αυτό χάνεται και η εταιρεία Αφοί ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 3. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς  ή μερικώς με χρήματα και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο.
 4. Τα στοιχεία των νικητών που θα αναδειχθούν από την κλήρωση:
  1. θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των καταστημάτων λιανικής της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
  2. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://www.xalkiadakis.gr/el/home
  3. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/xalkiadakis.gr
 5. Οι όροι του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα http://www.xalkiadakis.gr/el/home.
 6. Νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση, κάθε συμμετέχων/χουσα μπορεί να αναδειχθεί νικητής/νικήτρια μόνο μια φορά, ανεξαρτήτως των συμμετοχών που έχει υποβάλει. Ο/Η συμμετέχων/χουσα σε διαγωνισμό/κλήρωση συμφωνεί ρητά με τη συμμετοχή του σε αυτόν ότι η εταιρεία, σε περίπτωση που ο/η παραπάνω αναδειχθεί νικητής/νικήτρια, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει προσωπικά του δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τελευταία ψηφία τηλεφώνου, φωτογραφία ή οπτικοακουστικό υλικό) αφενός για την ανακοίνωση του νικητή και αφετέρου για τη διαφημιστική προβολή της εταιρείας.
 7. Οι διοργανώτριες εταιρίες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και HELL GREECE LTD ,δικαιούνται να ματαιώσουν το διαγωνισμό, να τροποποιήσουν τους όρους του ή να μεταβάλλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, όπως αμέλεια τρίτων, αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. Στην τελευταία περίπτωση οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.
 8. Η ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και η HELL GREECE LTD δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά,  που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Επίσης, οι ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και η HELL GREECE LTD δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ευθύνη της εταιρίας HELL GREECE LTD έναντι των τρίτων περιορίζεται στην προσφορά των δώρων του Διαγωνισμού. Για όλα τα άλλα θέματα του Διαγωνισμού (διενέργεια, κλήρωση, αποστολή των δώρων στους νικητές κ.λπ.) αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των τρίτων είναι η εταιρία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.  
 9. Οι διοργανώτριες εταιρίες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και HELL GREECE LTD, διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης για σπουδαίο λόγο, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών εταιρειών.
 10. Οι εταιρίες ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. και η HELL GREECE LTD διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρίες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.
 11. Τα δεδομένα που διαβιβάζετε στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμό/κλήρωση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διαγωνισμού/κλήρωσης. Η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διαγωνισμού/κλήρωσης. Μετά το τέλος του διαγωνισμού/κλήρωσης τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε αυτόν διαγράφονται, εκτός από όσα έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορούν να διαγραφούν, κατόπιν έγγραφης αίτησης προς τον DPO της εταιρείας Νικόλαο Παπαδαντωνάκη, ταχυδρομικά στο Χαλκιαδάκης Α.Ε. στη διεύθυνση 1ο χλμ επ. οδού Γαζίου Κρουσώνα ΤΚ 71005 ή ηλεκτρονικά στο dpo@xalkiadakis.gr.
 12. Εφόσον επιλέξετε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό/κλήρωση, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό κι ότι αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας https://www.xalkiadakis.gr/el/privacy, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Καλείστε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα https://www.xalkiadakis.gr, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στα ανωτέρω.

Περισσότερα...

19/09/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 10 Οκτωβρίου 2023
30/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 19 Σεπτεμβρίου
04/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 29 Αυγούστου 2023
20/07/2023
Κατέβασε το ανανεωμένο App Xalkiadakis και κέρδισε 50 πόντους στην Xtra Card!
11/07/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 2 Αυγούστου 2023
20/06/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 11 Ιουλίου 2023
30/05/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 20 Ιουνίου 2023

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77088727000

 
© 2023 - Χαλκιαδάκης
Digital Marketing by Baked
×
Δες αν κέρδισες