EN

Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 8 Απριλίου!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
21/03/2019
Χρησιμοποιήστε την Xtra Card και κερδίστε στις αγορές σας έξτρα προνόμια με ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ και πλούσια ΔΩΡΑ!
 
Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τους Όρους Διαγωνισμών.
 
Ξεφυλλίστε το τελευταίο Φυλλάδιο Προσφορών 
 
Όροι διαγωνισμού ενέργειας Pepsi & Lays UCL” για το διάστημα 20/03/2019 - 08/04/2019
 1. Στον διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. », η οποία εδρεύει στο 1ο χιλ. Γαζίου Κρουσώνα στην Κρήτη, με ΑΦΜ 094113461, και οι ‘’PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ’’, με ΑΦΜ 094019208 και η ‘’TASTY FOODS ΑΒΓΕ’’ που οποία  εδρεύουν στο 22ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος, Αττική 145 65 για το διάστημα 20/03/2019 - 08/04/2019, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας Xtra card”. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, καθώς και οι εργαζόμενοι των εταιριών PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ και TASTY FOODS ΑΒΓΕ (22ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος, Αττική 145 65).
 2. Οι διοργανώτριες εταιρίες συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρία PEPSICO διαθέτει τα δώρα του διαγωνισμού που θα αποδοθούν στους νικητές και  αναλαμβάνει  τη διαδικασία αποστολής των δώρων στην εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ενώ η ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ (α) διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων, β) διαχειρίζεται το αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων  (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, γ) διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, δ) αναλαμβάνει  τη διαδικασία αποστολής- παράδοσης των δώρων στους τυχερούς ή/και τους αναπληρωματικούς του διαγωνισμού,.  
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας ‘’Χtra card'’ των οποίων τα προσωπικά στοιχεία είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο για όλη της διάρκεια του διαγωνισμού.
 5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1 και 3 του παρόντος, ο κάτοχος της ‘’Xtra card’ ’ συμμετέχει αυτόματα στο διαγωνισμό με τη χρήση της ‘Xtra card’ πραγματοποιώντας αγορές συσκευασιών PEPSI 1,5LT (regular και max) ή Lays 150g (αλάτι και ρίγανη), εφεξής οι συμμετέχουσες συσκευασίες. Κάθε αγορά αποτελεί και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ο καταναλωτής – κάτοχος της ‘’Xtra card’   που δεν χρησιμοποίησε την ως άνω κάρτα για κάποια αγορά δεν συμμετέχει αυτόματα αλλά θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι και το τέλος του διαγωνισμού στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ή στο τηλέφωνο 2810824140.Ταυτόχρονα θα πρέπει να δηλώσει και τα στοιχεία της κάρτας του και της ταμειακής απόδειξης (Αριθμός ταμειακής μηχανής και αριθμός απόδειξης).
 6. Επιπλέον κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της κάρτας πιστότητας ‘’Xtra card’'   μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@xalkiadakis.gr , αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας του ‘’Xtra card’’  και το όνομα του Διαγωνισμού «Pepsi & Lays UCL» ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αριθμό 2810824140 και δηλώνοντας εκεί τον αριθμό της κάρτας του ‘’Xtra card’’ . Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος ’Xtra card’’  δύναται να εκδώσει μια εκείνη τη στιγμή. Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει και β) έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μια φορά σε αυτή την ενέργεια κατά αυτόν τον τρόπο (δηλαδή χωρίς να πραγματοποιήσει αγορά).
 7. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στο 2810824140 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ στα ΠΕΡΙΟΧΗ, στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ στις Τετάρτη 10.10.2019 και ώρα 14:00  με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων, παρουσία τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από δύο εκπροσώπους της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ κι έναν εκπρόσωπο της PEPSICO.
 9. Θα αναδειχθούν συνολικά τέσσερεις (4) τυχεροί που θα κερδίσουν από ένα (1) Sony PlayStation 4 έκαστος. Επιπλέον, θα αναδειχθούν και τέσσερεις (4) αναπληρωματικοί νικητές.
 10. Tα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Οι διοργανωτές απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων ή/και για τυχόν βλάβη ή ζημία για οποιονδήποτε λόγο ή/και για οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.
 11. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την νίκη τους από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα τους δοθεί από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ οδηγία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης του κάθε Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου προσώπου από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή/και των αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το είχαν δηλώσει κατά την έκδοση της κάρτας ‘’Xtra card’’
 12. Οι αριθμοί των νικητήριων καρτών ‘’Xtra card’’αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://www.xalkiadakis.gr  (εφεξής η "Ιστοσελίδα").
 13. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 20/4/2019 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα ειδοποιηθεί από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ έως την 30/04/2019 ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικός. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα του δοθεί από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ οδηγία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου του. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τους νικητές είτε από τους αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών.
 14. Τα Δώρα θα παραδοθούν στους νικητές ή/και στους αναπληρωματικούς από τη Διοργανώτρια ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε νικητή ή/και αναπληρωματικό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και της κάρτας ‘’Xtra card".
 15. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών.
 16. Οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
 17. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.
 18. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως έχουν δοθεί από αυτόν στην Xtra-Card για τους σκοπούς του διαγωνισμού από την εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. . Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έδωσε κατά την εγγραφή του στην Xtra-card και την καταχώριση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την εταιρία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε όπως επίσης και την δημοσιοποίησή τους. https://www.xalkiadakis.gr/el/terms
 19. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ για το σκοπό απόδοσης των Δώρων. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν περαιτέρω από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ στην PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ και TASTY FOODS ΑΒΓΕ και σε συνεργάτες της τελευταίας που ενεργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κατά την τηλεφωνική ενημέρωσή τους για την απόδοση του δώρου τους οι νικητές ή οι αναπληρωματικοί θα ανακοινώνουν τα ανωτέρω προσωπικά τους στοιχεία στη Διοργανώτρια για την παράδοση των Δώρων.
 20. Οι παρόντες όροι θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα στις 20/3/2019. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.
 21. Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Περισσότερα...

19/09/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 10 Οκτωβρίου 2023
30/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 19 Σεπτεμβρίου
04/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 29 Αυγούστου 2023
20/07/2023
Κατέβασε το ανανεωμένο App Xalkiadakis και κέρδισε 50 πόντους στην Xtra Card!
11/07/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 2 Αυγούστου 2023
20/06/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 11 Ιουλίου 2023
30/05/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 20 Ιουνίου 2023

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77088727000

 
© 2023 - Χαλκιαδάκης
Digital Marketing by Baked
×
Δες αν κέρδισες