EN

LOTARIA ” SHOP & WIN ”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
21/12/2018
 
Όροι διαγωνισμού ενέργειας LOTARIA SHOP & WIN
 
ΑΡΘΡΟ 1ο:
Στον διαγωνισμό που διοργανώνει η εταιρία ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ, η οποία  εδρεύει επί της οδού Θεμιστοκλέους 42 στον Άλιμο Αττικής, σε συνεργασία με την «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (εφεξής η ως «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ»), μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι διοργανώτριες εταιρίες συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρία ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, ενώ η ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, α) διαθέτει τα δώρα του διαγωνισμού που θα αποδοθούν στους νικητές, β) διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων και γ) παραδίδει τα δώρα στους τυχερούς. Για το διαγωνισμό “SHOP & WIN”, έχουν εκδοθεί 6000 τυχερά κουπόνια αριθμημένα και με σήμανση barcode. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτεί αγορά προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 2ο:
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: O πελάτης πραγματοποιώντας αγορές 40€ από όλα τα προϊόντα λαμβάνει μια συμμετοχή για το παιχνίδι. O πελάτης σκανάρει το barcode του δελτίου συμμετοχής στο μηχάνημα Shop & Win και εάν είναι ένας από τους τυχερούς, λαμβάνει ένα κουπόνι δώρου που θα εκτυπώσει το μηχάνημα. Παραδίδει το κουπόνι στην υποδοχή και παραλαμβάνει το δώρο του.
ΑΡΘΡΟ 3ο:
Τα τυχερά κουπόνια Θα κληρωθούν με ηλεκτρονική κλήρωση που θα διοργανώσει η εταιρεία ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ επί της οδού Θεμιστοκλέους 42 στον Άλιμο Αττικής, με γεννήτρια τυχαίων αριθμών και με σειριακό αριθμό 13255Α410, αδιαμφισβητήτως πιστοποιημένη στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), στην οποία και θα εισαχθούν, ως αριθμοί συμμετέχοντες στην κλήρωση, οι αριθμοί barcode που έχουν εκδοθεί, τα παρακάτω ΔΩΡΑ:
  • ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ PALMOLIVE REG 500ML
  • ΠΟΛ/ΚΟ AJAX ΕΠΙΦ 4ΣΕ1 ΑΝΤΛΙΑ600M
  • ΚΡΕΜ/NO PURAVITA ΜΕΛΙ-ΓΑΛΑ 1000Μ
  • ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝ PROVET ROSAD SEC750M
  • ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝ PROVET BLANC BRU750M
  • ΑΠΟΡ NEOMAT ΣΚ ROSE 2.25KG 45Μ
  • ΜΗΧΑΝΗ EΣΠΡΕΣΟ ΚΑΨ ILLY(Δ ΚΑΦΕΑ)
  • ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 5€
  • TV
 
ΑΡΘΡΟ 5ο:
Ο κάτοχος του τυχερού barcode  για να πληροφορηθεί εάν κέρδισε κάποιο από τα δώρα του διαγωνισμού, πρέπει να σκανάρει το τυχερό barcode  συμμετοχής του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ, να ελέγξει ηλεκτρονικώς το barcode του κουπονιού στο μηχάνημα για να δει εάν κερδίζει. Εάν το τυχερό barcode  κερδίζει κάποιο από τα δώρα αυτομάτως εκτυπώνετε από το μηχάνημα το κουπόνι που αναγράφει το δώρο , ο τυχερός παραδίδει το κουπόνι  στην υποδοχή του καταστήματος και παραλαμβάνει αμέσως το αντίστοιχο δώρο που έχει κερδίσει. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Σε περίπτωση απώλειας του λαχνού, δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να παραληφθεί το δώρο.
ΑΡΘΡΟ 6ο:
Κάθε τυχερό κουπόνι , ισχύει μόνο για την ημέρα της κλήρωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να εξαργυρωθεί άλλη μέρα πέραν αυτής που αναγράφετε επάνω στο τυχερό κουπόνι.
ΑΡΘΡΟ 7ο:
Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, των αναφερόμενων σε όλα τα άρθρα της παρούσης. Οι διοργανώτριες εταιρείες  διατηρούν το δικαίωμα καταγραφής και δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την παράδοση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 8ο:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών (18).
ΑΡΘΡΟ 9ο:
Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν εγκαίρως και με ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας Lotaria S.A ( www.lotaria-sa.gr ) και της εταιρίας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ ( www.xalkiadakis.gr )την διεξαγωγή και την κλήρωση του διαγωνισμού ή να μεταβάλλουν εγκαίρως και αζημίως οποιονδήποτε όρο αυτής, κατά την εύλογη κρίση της και εφόσον αυτό απαιτηθεί.
ΑΡΘΡΟ 10ο:
Οι παρόντες όροι διεξαγωγής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και πάσα διαφορά σχετικά με τον διαγωνισμό επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης του Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 11ο:
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες εταιρείες.
ΑΡΘΡΟ 12ο:
Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση - μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους νικητές.
ΑΡΘΡΟ 13ο:
Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται.
ΑΡΘΡΟ 14ο:
Το προσωπικό των εταιρειών «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε» και «ΛΟΤΑΡΙΑ A.E», δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό “Shop & Win”.
ΑΡΘΡΟ 15ο:
Οι διοργανώτριες εταιρείες ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ και ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ  δικαιούνται να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύουν ή να παρατείνουν οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσουν ή αναβάλουν το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα σε εύλογο χρόνο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανώτριων εταιρειών.
ΑΡΘΡΟ 16ο:
Οι διοργανώτριες εταιρείες ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ και ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ δεν φέρουν ευθύνες για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών 
ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), ή ακόμη και για την αδυναμία μετάδοσης μέσο internet των τυχερών κουπονιών στο κατάστημα που συμμετέχει, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν υποχρεώσεων τους.
ΑΡΘΡΟ 17ο:
Οι εταιρείες Lotaria S.A και ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα , αυτή ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως), τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.
ΑΡΘΡΟ 18ο:
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβούν σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, για το διάστημα ενός (1) έτους από την διεξαγωγή της κλήρωσης, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
ΑΡΘΡΟ 19ο:
Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ www.lotaria-sa.gr και της εταιρίας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ ( www.xalkiadakis.gr ) , και στο κατάστημα/καταστήματα συμμετοχής ενώ το κοινό για οποιαδήποτε επιπλέον μορφή πληροφορίας για το διαγωνισμό μπορεί να καλέσει στην γραμμή εξυπηρέτησης 2810 824140 ή να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@xalkiadakis.gr
 
 
 
 

Περισσότερα...

19/09/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 10 Οκτωβρίου 2023
30/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 19 Σεπτεμβρίου
04/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 29 Αυγούστου 2023
20/07/2023
Κατέβασε το ανανεωμένο App Xalkiadakis και κέρδισε 50 πόντους στην Xtra Card!
11/07/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 2 Αυγούστου 2023
20/06/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 11 Ιουλίου 2023
30/05/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 20 Ιουνίου 2023

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77088727000

 
© 2023 - Χαλκιαδάκης
Digital Marketing by Baked
×
Δες αν κέρδισες