EN

Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 19 Ιουνίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
01/06/2017
Χρησιμοποιήστε την Xtra Card και κερδίστε στις αγορές σας έξτρα προνόμια με ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ και πλούσια ΔΩΡΑ!

Ξεφυλλίστε το τελευταίο ​ Φυλλάδιο Προσφορών
 
 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΑΚΙΑ» ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ»
1. H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (εφεξής «Διοργανώτρια») με ΑΦΜ 094207902,
η οποία εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, στο 21χλμ. της Λεωφόρου Μαραθώνος όπως
νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ », που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης στο 1 ο χιλ. Γαζίου
Κρουσώνα (εφεξής «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ») και μέσω των καταστημάτων που
λειτουργούν υπό τα σήματα της «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ», προωθητική ενέργεια «ΚΡΙΣ
ΚΡΙΣ ΨΩΜΑΚΙΑ», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι
συνομολογούνται ουσιώδεις.
2. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της
Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών και κάτοχοι της κάρτας πιστότητας «Xtra Card».
Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και οι εργαζόμενοι της
εταιρίας «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και
β' βαθμού.
3.  Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 31/05/2017 (εφεξής η «Έναρξη του
Διαγωνισμού») έως την 19/06/2017 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») και μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του
Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη
χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή και να ματαιώσει την προωθητική
ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου
συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης
τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας
ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά
την εύλογη κρίση της.
5. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των καταναλωτών στην προωθητική ενέργεια:
5.1. Στην ενέργεια συμμετέχουν οι συσκευασίες των αρτοσκευασμάτων «Κρις Κρις
ψωμάκια sandwich 6X80g», «Kρις Κρις ψωμάκια hamburger 6Χ80g», «Κρις Κρις
ψωμάκια sandwich ολικής άλεσης 6Χ80g» και «Κρις Κρις ψωμάκια sandwich brioche
2
6X57g». Ο καταναλωτής αγοράζοντας μία τουλάχιστον συσκευασία από τα
παραπάνω προϊόντα θα συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί βάσει των παρόντων όρων.
5.2. Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό όσες φορές
επιθυμεί, όμως δικαιούται να κερδίσει δώρο δια της κληρώσεως μία (1) μόνον φορά.
5.3. Η αγορά των προϊόντων δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται
να συμμετάσχει αρκεί να καλέσει στο τηλέφωνο καταναλωτών 2810/325190 της
«ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ». Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο καταναλωτής να εξασφαλίσει μια
συμμετοχή στην κλήρωση.
6.1 Την Πέμπτη 22/6/2017 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία
θα προκύψουν 4 τυχεροί. Οι 4 τυχεροί θα κερδίσουν ο καθένας από μία ψησταριά για
μπάρμπεκιου, μάρκας WEBER Compact Kettle, 47cm, μαύρη, με σχάρα
ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα με τρία προστατευτικά επιστρώματα,
θερμοανθεκτική λαβή, διαστάσεων:Υ88 x Π47 x Β53.
6.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως
συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται
με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα
ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους
παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.
6.3. Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και
συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και η
Διοργανώτρια και η «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ» ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την
ποιότητα, καταλληλόλητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια και η
«ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ» ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση των δώρων
και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους,
καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή
την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση/επισκευή τους ή άλλη
αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή
νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια
εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
7.1. Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς
επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και έναν
εκπρόσωπο της «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ» κλήρωση στα γραφεία της «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ» στο
3
στο 1 ο χιλ. Γαζίου Κρουσώνα για την ανάδειξη των συνολικά 4 νικητών με χρήση του
σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Η
ως άνω διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος
ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την
ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων
συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε
συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει
υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β)
δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή
εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει
υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη
του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού όπως ορίζεται ανωτέρω.
Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού
συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας, εξαιρούνται της συμμετοχής
στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας
αυτής.
7.2. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια ή με την
«ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ» και να δώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμο τους, τη διεύθυνση
τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου. Η αποστολή των
δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και αφού
μαζευτούν από τον διοργανωτή τα στοιχεία όλων των νικητών. Σε περίπτωση που
δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός
χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ως άνω
ανακοίνωσης ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα
στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στους ανωτέρω Διαδικτυακούς Τόπους δεν
επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με την Διοργανώτρια ή με την
«ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ» εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό
χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και η
Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω
Δώρο. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική
τους ταυτότητα. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το
δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς
τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να
μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να
4
αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από
την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει το
Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή
για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων
ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την
προώθηση του διαγωνισμού.
9. Η Διοργανώτρια και η «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν
συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν
παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και
μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
10. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Πειραιά, κα. Μελίνα
Ιωαννίδου, στα γραφεία της στον Πειραιά, οδός Φίλωνος, αριθμ. 35.
11. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται
αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Περισσότερα...

19/09/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 10 Οκτωβρίου 2023
30/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 19 Σεπτεμβρίου
04/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 29 Αυγούστου 2023
20/07/2023
Κατέβασε το ανανεωμένο App Xalkiadakis και κέρδισε 50 πόντους στην Xtra Card!
11/07/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 2 Αυγούστου 2023
20/06/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 11 Ιουλίου 2023
30/05/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 20 Ιουνίου 2023

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77088727000

 
© 2023 - Χαλκιαδάκης
Digital Marketing by Baked
×
Δες αν κέρδισες